Kinderdagopvang

Kinderdagverblijf

Voor wie is een kinderdagverblijf?

Bij een kinderdagverblijf, ook wel crèche genoemd, kunt u als ouder terecht voor opvang van uw kind als het tussen 0 en 4 jaar is. Baby’s kunnen al in een kinderdagverblijf worden opgevangen als ze 6 weken oud zijn.

Uw kind wordt opgevangen in een vaste groep van ongeveer 10 kinderen. Baby’s, dreumesen en peuters zijn vaak op leeftijd ingedeeld: een horizontale groep. Het komt echter ook voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep worden geplaatst: een verticale groep. Dit is per kinderdagverblijf verschillend. De kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers.

In een kinderdagverblijf krijgt uw kind volop individuele aandacht, begeleiding en verzorging. Baby’s worden gevoed, gebaad, verschoond, verzorgd, geknuffeld en getroost. De dreumesen en peuters worden gestimuleerd door middel van creatieve bezigheden, spelletjes en het samen spelen.

Er is voldoende veilig speelgoed om het alle kinderen naar de zin te maken. Er wordt samen gegeten, voorgelezen, gespeeld en gezongen en daarnaast is er ook ruimschoots gelegenheid voor vrij spelen. Voor de jongsten zijn er rustige slaapplaatsen, buiten het rumoer van de groep. De dagindeling van uw kind zal er op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk hetzelfde uitzien als de dagindeling die uw kind thuis gewend is.

Wat zijn de openingstijden?

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend. Op deze dagen worden de volgende mogelijkheden geboden:

Hele dagopvang

Dit betekent dat u voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik kunt maken. Uw kind kan maximaal 10 dagdelen per week worden opgevangen. Een dagdeel is een halve dag, dus een morgen of een middag. Om pedagogische redenen wordt er soms een minimale opvang van 3 dagdelen per week gehanteerd. De meeste kinderdagverblijven zijn minstens 10 uren per dag geopend zodat u voldoende tijd heeft om uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen en weer op te halen.

halve dagopvang

Halve dagopvang houdt in dat kinderen maximaal 5 uur per dag, één dagdeel, in het kinderdagverblijf worden opgevangen. Een dagdeel is een morgen of een middag. Meestal is de halve dagopvang een onderdeel van een kinderdagverblijf voor hele dagopvang.

flexibele opvang

Een aantal kinderdagverblijven biedt ook ruimere opvang op flexibele tijden en zelfs 24-uurs opvang.

Hoe verloopt de procedure bij aanmelding en plaatsing?

U kunt een offerte aanvragen bij het kinderdagverblijf van uw keuze. Aanmelden kan al tijdens de zwangerschap. Als er een plaats beschikbaar is kunt u een contract afsluiten.

Voordat u uw kind de eerste keer echt naar de opvang brengt, zullen de meeste kinderdagverblijven u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek kunt u uw wensen naar voren brengen en kunt u de leid(st)ers van de groep alvast een beetje leren kennen. Na dit gesprek wordt u de gelegenheid geboden om een dagje “mee te lopen” in het kinderdagverblijf. U kunt dan met eigen ogen zien hoe een dag verloopt en uw kind kan alvast wennen aan de nieuwe omgeving. Zo wordt de eerste echte dag in het kinderdagverblijf een beetje gemakkelijker voor u en voor uw kind.